2.2 Para Politikasının Operasyonel Çerçevesi

2.2.1 Türk Lirası Likidite Yönetimi

2018 yıl sonu itibarıyla 93,1 milyar Türk lirası olan sistemin fonlama ihtiyacı yıl boyunca yaklaşık 9,5 milyar Türk lirası azalış göstererek, 2019 yıl sonu itibarıyla 83,6 milyar Türk lirasına gerilemiştir. TCMB, 2019 yılında APİ çerçevesinde bir hafta vadeli repo ihaleleri ve Piyasa Yapıcı likidite imkânıyla fonlama sağlamıştır. Bu dönemde BİST Repo‑Ters Repo Pazarı’ndaki gecelik repo faizlerinin, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı etrafında oluştuğu gözlenmiştir. Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 22 Mart 2019 ve 9 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan duyurular ile bir hafta vadeli repo ihalelerine kısa süreliğine ara verilmiştir.

Repo işlemlerinin depo işlemine dönüştürülebilme imkânı bankalarca kullanılmaya devam edilmiştir. TCMB taraflı swap imkânları, bankalara döviz kuru riski ve likidite yönetiminde esneklik sağlarken, swap piyasasında ortaya çıkabilen arz talep dengesizliğinin azaltılmasına ve piyasa faizlerinin politika faiz oranlarıyla uyumlu olarak gerçekleşmesine katkı sağlayarak para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğini de desteklemiştir.

Bankacılık sektörü teminat yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, Ocak ayında, Türk lirası işlemler karşılığında teminata kabul edilen Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikalarının tüm vadeler için yüzde 5 olan iskonto oranları, vade ayrımı gözetilerek yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, vadesine 2 yıldan az kalan kıymetlerin, vadesi 2 ile 5 yıl arasında olan kıymetlerin ve vadesi 5 yıldan uzun olan kıymetlerin iskonto oranları sırasıyla yüzde 1, yüzde 2 ve yüzde 3 olarak belirlenmiştir.

2019 yıl sonu için 18,9 milyar nominal Türk lirası portföy hedefi belirlenmiştir. Bu çerçevede, 2019 yılı başında APİ portföyü 15,40 milyar nominal Türk lirası seviyesinde iken, 6,60 milyar Türk lirası nominal tutarda kıymet alınmış ve 2019 yıl sonu itibarıyla APİ portföyü 19,37 milyar Türk lirası seviyesine ulaşmıştır.

BİST nezdindeki T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu sermayeli kurumlarca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen TL ödemeli kira sertifikalarının işlem gördüğü Taahhütlü İşlemler Pazarında, TCMB tarafından, gecelik vadede yapılan repo işlemlerine ilaveten, 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ters repo işlemleri de yapılmaya başlanmıştır.

Borçlanma piyasası araçlarında, finansal türev ürünlerde ve çeşitli finansal sözleşmelerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek yüksek işlem hacmine sahip kısa vadeli bir Türk lirası referans faiz oranı oluşturulması amacıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(Takasbank) ve BİST tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren BİST tarafından, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlanmıştır.

2.2.2 Döviz Kuru Politikası

2019 yılında dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilmiştir. Dolayısıyla, döviz kurları piyasadaki arz ve talep koşulları tarafından belirlenmektedir. Uygulanmakta olan döviz kuru rejiminde TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Bununla birlikte TCMB, finansal istikrara yönelik riskleri sınırlamak amacıyla, Türk lirasının aşırı değerlenmesi veya aşırı değer kaybetmesi durumlarına kayıtsız kalmamaktadır.

2019 yılında ihale veya doğrudan alım satım yöntemiyle döviz alım veya satım işlemi yapılmamıştır.

Yılın ilk üç ayında Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihalelerine devam edilmiş ve bankalara toplamda en fazla 2,5 milyar ABD doları tutarında geçici döviz likiditesi sağlanmıştır. Ancak, Mart ayında yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucu bankaların TCMB’den talep ettiği TL fonlama miktarının artması ile Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihalelerine ihtiyaç kalmadığı değerlendirilmiş ve ihalelere ara verilmiştir. Ayrıca söz konusu dönemde yurt dışı swap piyasasındaki arz ve talep dengesizliğinin swap faizleri üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla, TCMB bünyesindeki Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda vadesi gelmemiş toplam swap (TCMB tarafından spotta döviz alınıp vadede döviz satılan swap) işlem limiti kademeli olarak artırılarak, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10’undan yüzde 40’ına yükseltilmiştir.

Mayıs ayından itibaren BİST Swap Piyasasında para politikası faiz oranlarıyla uyumlu bir şekilde ABD doları ve euro cinsinden bir haftadan uzun vadelerde işlem yapılmaya başlanmıştır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BİST Swap Piyasasındaki TCMB taraflı swap işlem tutarı 8,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Ağustos ayında, TCMB bünyesinde kotasyon yöntemiyle ve 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap işlemlerinin geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle ve 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ihalelere başlanması ile birlikte 6 Ağustos 2019 tarihinde, Döviz Karşılığı Türk lirası Swap Piyasasında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap işlem limiti Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sine indirilmiş ve ihale yöntemiyle yapılacak işlemler için de yüzde 20’lik işlem limiti belirlenmiştir. 2019 yılında toplamda 5,75 milyar ABD doları tutarında 6 ihale düzenlenmiştir. İhalelerdeki faiz oranları piyasa faiz oranları ile uyumlu seyretmiştir.

2019 yılında küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda teminat döviz depo alım faiz oranları ABD doları için tüm vadelerde kademeli olarak yüzde 2,25’ten yüzde 1,50’ye indirilmiştir. Bankaların TCMB’den alabilecekleri döviz depolarının faiz oranları ise ABD doları için 1 hafta vadede kademeli olarak yüzde 4,25’ten yüzde 3,50’ye, 1 ay vadede ise yüzde 5,00’ten yüzde 4,25’e indirilmiştir.

TCMB’nin 31 Ağustos 2018 tarihinde BİST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)’nda başladığı TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine piyasa koşullarına bağlı olarak 2019 yılında da devam edilmiştir.

Bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması ve altın cinsi tasarrufların finansal sisteme dâhil edilmesine katkı sağlamak amacıyla Mayıs ayında alım yönlü Türk Lirası Karşılığı Altın Swap Piyasası; Ekim ayında ise alım ve satım yönlü Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmıştır. Her iki piyasada da işlemler bankalarla kotasyon yöntemiyle, 1 hafta vadeli olarak ve bankalara tanınan limitler dâhilinde gerçekleştirilmiştir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla; Türk Lirası Karşılığı Altın Swap piyasasındaki stok tutarı 5 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Döviz Karşılığı Altın Swap piyasasındaki stok tutarı ise alım yönünde 28 ton seviyesinde gerçekleşmiş, satım yönünde ise işlem gerçekleştirilmemiştir. 2019 yılında döviz karşılığı altın alım ve satım işlemlerine ve Türk lirası karşılığı altın alım işlemlerine de devam edilmiştir.

TCMB nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanacak faiz oranı uluslararası piyasalardaki referans faiz oranlarındaki gelişmeler dikkate alınarak, 5 Ağustos 2019 tarihinde yüzde 2’den yüzde 1’e; 19 Eylül 2019 tarihinde ise yüzde 0’a indirilmiştir.

TCMB ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 25 Kasım 2019 tarihinde tadil edilerek, anlaşma tutarı, 3 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.

2.2.3 Zorunlu Karşılıklar

TCMB, 2019 yılında da zorunlu karşılıkları gerek para politikasını destekleyecek şekilde gerekse makro ihtiyati bir araç olarak aktif bir şekilde kullanmaya devam etmiştir.

Ocak ayında resmi kuruluşlar mevduatı/katılım fonu zorunlu karşılığa tâbi yükümlülüklerden hariç tutulmuş ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in Geçici 6’ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Şubat ayında TL zorunlu karşılık oranları 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilerek sektöre yaklaşık 3,3 milyar TL tutarında Türk lirası ve 2,3 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın likiditesi sağlanmıştır (Tablo 2.2.3.1). Ayrıca, TL zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı üst sınırı %5’ten %10’a yükseltilmiştir.

Nisan ayında zorunlu karşılığa tâbi yükümlülüklerden hariç tutulan resmi kuruluşlar mevduatı/katılım fonunun kapsamı Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki diğer kurumların mevduatı/katılım fonunu da içerecek şekilde genişletilmiştir.

Mayıs ayı başında TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranı yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmiş ve YP zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmıştır (Tablo 2.2.3.2). Mayıs ayı sonunda ise YP mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır (Tablo 2.2.3.2). Söz konusu düzenlemeler ile piyasadan 7,2 milyar TL ve 4,4 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmiştir.

Haziran ayında finansman şirketleri için TL ve YP zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde yüzde 0 olarak belirlenmiştir.

Temmuz ayında YP mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılarak piyasadan 1,4 milyar ABD doları likidite çekilmiştir (Tablo 2.2.3.2).

Temmuz ayında 1211 sayılı TCMB Kanunu’nda yapılan değişiklikle, bankaların ve TCMB tarafından uygun görülecek diğer mali kurumların sadece yükümlülüklerinin değil, bilanço içi ve dışı uygun görülen kalemlerinin de zorunlu karşılık uygulamasında esas alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Ağustos ayında TL zorunlu karşılık oranları ve TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranı, bankaların dövize endeksli kredileri ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranları ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre, yıllık kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında (referans değerler) olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranı, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanmaya başlanmıştır (Tablo 2.2.3.1). Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak tespit edilmiştir. Yeni yöntemle, kredi büyüme oranları her zorunlu karşılık döneminde yeniden hesaplanarak, büyüme oranları referans değerler arasında kalan bankalar takip eden üç ay boyunca (6 tesis dönemi) ilgili zorunlu karşılık oranları ve faiz/nema oranlarına tabi olmuştur. Söz konusu değişiklikle piyasaya ilk aşamada yaklaşık 5,4 milyar TL ve 2,9 milyar ABD doları karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmiştir.

Tablo 2.2.3.1: Türk Lirası Zorunlu Karşılık Oranları

Yürürlük Tarihleri

Mevduat/Katılım Fonu

Müstakrizlerin Fonları

Diğer Yükümlülükler

3 Aya Kadar Vadeli

6 Aya Kadar Vadeli

1 Yıla Kadar Vadeli

1 Yıl ve 1 Yıldan Uzun Vadeli

1 Yıla Kadar

(1 yıl dahil)

Vadeli

3 Yıla Kadar (3 yıl dahil) Vadeli

3 Yıldan Uzun Vadeli

27.07.2018

8,0

5,0

3,0

1,5

8,0

8,0

4,5

1,5

08.02.2019

7,0

4,0

2,0

1,0

7,0

7,0

3,5

1,0

09.08.2019*

2,0

7,0

2,0

4,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

7,0

2,0

7,0

2,0

3,5

1,0

1,0

*2019/15 sayılı Tebliğ ile belirlenen referans değerler arasında kredi büyümesine sahip bankalar için ve 29/11/2019 tarihinde yürürlüğe giren 2019/19 sayılı Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanır.

Eylül ayında YP mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılarak piyasadan 1,4 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmiştir (Tablo 2.2.3.2).

Ekim ayında TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranı 500 baz puan düşürülerek kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 10, diğer bankalar için yüzde 0 olarak belirlenmiştir.

Aralık ayı başında, kredi arzının tüketimden ziyade üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesini teşvik ederek finansal istikrarı desteklemek ve referans değerlerin güncellenme ihtiyacını azaltmak üzere, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklikle kredi büyümesi hesaplanmasında TL nakdi kredilerin reel değişimi dikkate alınmış ve yıllık reel kredi büyüme oranı;

(a) Yüzde 15’in üzerinde olan bankaların; 2 yıl ve daha uzun vadeli ticari krediler ile 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’in altında olması,

(b) Yüzde 15’in altında olan bankaların; 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri dışında kalan bireysel kredi reel değişiminin %50’si büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde olması,

koşuluyla zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yıllık reel kredi büyüme oranının reel nakdi kredi stok değerlerinin son 3 aylık ortalaması dikkate alınarak hesaplanmasına ve hesaplamalarda mali kuruluşlara verilen kredilerin dikkate alınmamasına karar verilmiştir.

Aralık ayı sonunda YP mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırılmış, kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların bu artıştan etkilenmemesini teminen söz konusu oranlar bu bankalar için 200 baz puan daha düşük belirlenmiştir (Tablo 2.2.3.2). Bahse konu değişiklik ile piyasadan 2,9 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmiştir.

Tablo 2.2.3.2: Yabancı Para Zorunlu Karşılık Oranları

Yürürlük Tarihleri

Mevduat/Katılım Fonu

Müstakrizlerin Fonları

Diğer Yükümlülükler

1 Yıla Kadar Vadeli

1 Yıl ve

1 Yıldan Uzun Vadeli

1 Yıla Kadar

(1 yıl dahil) Vadeli

2 Yıla Kadar

(2 yıl dahil) Vadeli

3 Yıla Kadar

(3 yıl dahil) Vadeli

5 Yıla Kadar

(5 yıl dahil) Vadeli

5 Yıldan Uzun Vadeli

27.07.2018

12,0

8,0

12,0

20,0

15,0

10,0

6,0

4,0

03.05.2019

13,0

9,0

13,0

21,0

16,0

11,0

7,0

5,0

17.05.2019

15,0

11,0

15,0

21,0

16,0

11,0

7,0

5,0

26.07.2019

16,0

12,0

16,0

21,0

16,0

11,0

7,0

5,0

20.09.2019

17,0

13,0

17,0

21,0

16,0

11,0

7,0

5,0

27.12.2019

17,0

19,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

16,0

11,0

7,0

5,0

Reel kredi büyümesi 2019/19 sayılı Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları, 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ile müstakrizlerin fonları yükümlülükleri için yüzde 17 ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) için yüzde 13 olarak uygulanır.

Söz konusu düzenleme değişiklikleri sonrasında; 27 Aralık 2019 yükümlülük tarihi itibarıyla TL ve YP ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranları sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 16,0 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 2.2.3.1 ve 2.2.3.2).

27 Aralık 2019 yükümlülük tarihine ilişkin tesis döneminde, Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) kapsamında döviz tesis imkânı kullanım oranı yüzde 98,2; altın tesis imkânı kullanım oranı yüzde 95,5; hurda altın imkân kullanım oranı ise yüzde 81,8 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 2.2.3.3 ve 2.2.3.4). Öte yandan, bankalar kıymetli maden depo hesapları için de standart altın tesis edebilmekte olup, söz konusu imkânın kullanım oranı aynı tesis dönemi itibarıyla yüzde 81,3 olarak gerçekleşmiştir.

27 Aralık 2019 yükümlülük tarihine ilişkin tesis döneminde, Türk lirası yükümlülükler için ROM kapsamında 2,8 milyar ABD doları döviz ve 4,9 milyar ABD doları karşılığı altın tesis edilmiştir (Grafik 2.2.3. 5). YP yükümlülükler için ise 51,7 milyar ABD doları döviz ve 2,0 milyar ABD doları altın tesis edilmiştir (Grafik 2.2.3.6).

2.2.4 Reeskont Kredileri

Reeskont kredileri, ihracatçı firmalara uygun maliyetlerle finansman sağlanması ve TCMB rezervlerinin güçlendirilmesi amacıyla TCMB Kanunu’nun 45’inci maddesi çerçevesinde döviz üzerinden düzenlenmiş senetlerin reeskonta kabulü suretiyle 240 güne (yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracı ile yeni pazarlara yapılan ihracatta 360 güne) kadar vadeli ve Türk lirası olarak ihracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılmakta, kredilerin TCMB’ye geri ödenmesi ise döviz cinsinden yapılmaktadır. Reeskont kredilerinin toplam limiti, 17 milyar ABD doları Türk Eximbank’a, 3 milyar ABD doları ise katılım bankaları ve diğer bankalara tahsisli olmak üzere 20 milyar ABD doları olup, söz konusu limitlerde 2019 yılı içinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Firma bazında kredi limitleri dış ticaret sermaye şirketleri için 400 milyon ABD doları, diğer firmalar için ise 350 milyon ABD doları olup, bu limitlerin tamamı 120 güne kadar vadeli kredi başvurularında, en fazla yüzde 60’ı ise 121‑360 gün vadeli kredi başvurularında kullanılabilmektedir. Bu limitler; son mali yıl net satış hasılatı 5 milyar TL’nin üzerinde olan firmalar için iki kat, 15 milyar TL’nin üzerinde olan firmalar için üç kat ve 20 milyar TL’nin üzerinde olan firmalar için dört kat olarak uygulanmaktadır.

Reeskont kredilerine ilişkin düzenlemelerde:

Nisan ayında yapılan değişikliklerle;

Mayıs ayında yapılan değişiklikle;

Kasım ayında yapılan değişikliklerle;

2018 yılında 22,9 milyar ABD doları olan reeskont kredisi kullanımı, 2019 yılında 24,4 milyar ABD dolarına ulaşmış olup, yıl sonu itibarıyla 17,3 milyar ABD doları kredi bakiyesi bulunmaktadır.

Reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısı 2019 yılında 22,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

2.2.5 Kredi Kartı Azami Faiz Oranları

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları TCMB tarafından üçer aylık dönemler için açıklanmaktadır. 2019 yılı için belirlenen söz konusu faiz oranları Tablo 2.2.5.1’de gösterilmektedir.

Tablo 2.2.5.1: Kredi Kartı Azami Akdi ve Gecikme Faiz Oranları (%)

Dönemler

Türk Lirası

Yabancı Para

Akdi Faiz Oranı

Gecikme Faiz Oranı

Akdi Faiz Oranı

Gecikme Faiz Oranı

2019 1. Çeyrek

2,25

2,75

1,80

2,30

2019 2. Çeyrek

2,15

2,65

1,72

2,22

2019 3. Çeyrek

2,00

2,40

1,60

2,00

2019 4. Çeyrek

1,60

2,00

1,28

1,68

 

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı