3.5 Cari Bütçe Harcamalarına İlişkin Açıklamalar

Bu bölümü PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı