3. BÖLÜM FİNANSAL TABLOLAR

31.12.2019 Tarihli Bilanço

31.12.2019 ve 31.12.2018 Tarihli Bilançolar

2019 ve 2018 Hesap Dönemlerine Ait Kâr/Zarar Tabloları

Açıklamalar

Cari Bütçe Harcamalarına İlişkin Açıklamalar

TCMB’de Denetim ve Denetim Raporları

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı