Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019-2021 Stratejik Planı

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz; bağımsızlık, güvenilirlik, etkili organizasyon, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşım, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer almaktır.

MİSYONUMUZ

Ana hedefimiz fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunmaktır.

ODAK ALANLARIMIZ

1. Araştırma ve İletişim
2. Operasyonel Yapı
3. Teknoloji ve Altyapı
4. İnsan Kaynağı
5. Kurumsal Kültür

Bankamızın 5 Odak Alanı

TCMB’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda ulaşmak istediği hedefleri gösteren beş odak alanı bulunmaktadır.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı