Menu MENÜ


Gülseren Sönmez
“Atatürk Portresi”
Tuval Üzerine Yağlıboya - 1996

Gündem

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2021 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
  3. 2021 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
  4. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
  5. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 40. maddesinde 7351 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler doğrultusunda Bankamız Esas Mukavelesi’nin 40. maddesinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
  6. Banka Meclisinin 30 Nisan 2022 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
  7. Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2022 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması.
İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı