Menu MENÜ

2.12 Eğitim Faaliyetleri

2021 yılında TCMB eğitim etkinlikleri e-öğrenme materyalleri, sanal sınıf ortamı ve yüz yüze sınıf içi yöntemi kullanılarak hibrit metodolojiyle gerçekleştirilmiştir. 9.760 katılımcının toplam 45.317 saat kurum içi eğitim etkinliklerine katılımı sağlanmıştır. TCMB genelinde kişi başına düşen eğitim saati 12,5’tir. Grafik 2.12.1.’de düzenlenen programların eğitim konularına göre dağılımı gösterilmektedir.

Kurum içi eğitim etkinliklerinin yanı sıra, 24 çalışanımız öğretim elemanı ve konuşmacı olarak, yurt içinde düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılmıştır. Tez çalışmaları kapsamında ise uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan TCMB çalışanlarının hazırlamış olduğu 36 adet tez incelenerek oluşturulan tez değerlendirme komisyonları tarafından başarılı bulunmuştur. 130 uzman ve uzman yardımcısı tez hazırlama sürecini sürdürmüştür.

2.12.1 TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

Bilgi güvenliği, ofiste ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği, afet farkındalığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konularında çeşitli e-öğrenme platformları ve materyalleri çalışanlarımızın erişimine açılmıştır. Teknolojinin sürekli güncellendiği ve yeni öğrenme ihtiyaçlarının oluştuğu bilişim teknolojileri alanında ise ilgili çalışanların her zaman her yerden erişebilecekleri uluslararası nitelikte dijital öğrenme platformlarından yararlanılmıştır.

Göreve yeni başlayan çalışanlarımız için oryantasyon programı katılımcı özeliklerine göre güncellenerek 195 çalışanımızın katılımı sağlanmıştır. TCMB genelinde yöneticilerimize yönelik performans geri bildirim görüşmeleri konusunda eğitimler düzenlenmiş, blokzincir ve dağıtık defter teknolojisi, React ile önyüz geliştirme, finansal tablolar, insan kaynakları analitiği vb. konularda eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Üniversite öğrencilerine yönelik Banka Tanıtım Programı, 42 farklı üniversiteden 172 öğrencinin katılımıyla yüz yüze sınıf içi ortamında Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

2.12.2 Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

118 TCMB çalışanının, 2021 yılında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yurt içinde düzenlenmiş olan 15 kısa süreli eğitim programına katılımı sağlanmıştır. Bu katılımların 99’u çevrim içi olarak gerçekleşmiştir. Diğer merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen 151 yurt dışı kısa süreli çevrim içi eğitim programı belirlenerek çalışanlarının katılımı için ilgili Birimlere iletilmiştir. Bunun yanı sıra üç TCMB çalışanının, Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı (AÇMDP) kapsamında düzenlenen programa katılımı sağlanmıştır. Grafik 2.12.2.1’de düzenlenen programların eğitim konularına göre dağılımı gösterilmiştir.

Eğitimine yeni başlayan 22 çalışan ile birlikte toplam 130 TCMB çalışanı, yurt içi lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimini sürdürmüştür. Yurt dışı lisansütü eğitim kapsamında 18’i yüksek lisans altısı doktora olmak üzere 24 çalışan, TCMB tarafından sağlanan burstan faydalanarak; 10’u yüksek lisans altısı doktora olmak üzere 16 çalışan ise dış kaynaklı burs ile eğitimlerini sürdürmüştür (Grafik 2.12.2.2).

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı