Menu MENÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020-2022 Stratejik Planı

 

ODAK ALANLARIMIZ

 

Bankamızın 5 Odak Alanı

TCMB’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda ulaşmak istediği hedefleri gösteren beş odak alanı bulunmaktadır.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı