Menu MENÜ

1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

30 Haziran 1930 tarihinde anonim şirket statüsünde kurulan TCMB, 3 Ekim 1931 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’nin sermayesi 25.000 TL olup 250.000 adet hisseden oluşmaktadır.

1211 sayılı TCMB Kanunu uyarınca, TCMB hisseleri (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştır. Bu hisselerden;

tahsis edilmiştir.

2021 yıl sonu itibarıyla, sermayenin yüzde 55,12’si (A) sınıfı, yüzde 23,25’i (B) sınıfı, yüzde 2,51’i (C) sınıfı ve yüzde 19,12’si ise (D) sınıfı hisselerden oluşmakta olup, hissedarlar arasında imtiyazlı şirket bulunmamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kendisine ait olan para basma yetkisini süresiz olarak TCMB’ye devretmiştir. Bu doğrultuda, ülkemizde banknot basma ve ihraç imtiyazına doğrudan TCMB sahiptir.

25 Nisan 2001 tarihinde 1211 sayılı TCMB Kanunu’nda yapılan değişiklik ile fiyat istikrarını sağlamak, TCMB’nin temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan belirleme yetkisi TCMB’de bulunmaktadır. Bu çerçevede TCMB araç bağımsızlığına sahiptir. Diğer yandan, finansal sistemde istikrarı sağlayıcı, para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak ve sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla hükûmetin büyüme ve istihdam politikalarını desteklemek de TCMB’nin görevleri arasında yer almaktadır.

1211 sayılı TCMB Kanunu ile kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren TCMB, 2021 yılı sonu itibarıyla toplam 3.623 çalışanı ile yurt içinde 18 Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde faaliyet gösteren 21 Şubesi, T.C. Dışişleri Bakanlığının Frankfurt, Londra, New York, Washington, Pekin, Tokyo, Doha ve Kuala Lumpur’daki teşkilatlarının ekonomi müşavirlikleri ve ataşelikleri ve OECD Daimi Temsilciliği ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleyerek sürekli yenilenen dinamik bir yapı içinde politikalarını uygulamaktadır.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı