Menu MENÜ

Kısaltmalar

AB

Avrupa Birliği

AÇMDK

 

Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Kurulu

APİ

Açık Piyasa İşlemleri

Ar-Ge

Araştırma ve Geliştirme

ASELSAN

Askeri Elektronik Sanayi

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BES

Bilgi Edinme Sistemi

BIS

Uluslararası Ödemeler Bankası

BİST

Borsa İstanbul A.Ş.

BKM

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.

BPP

Bankalararası Para Piyasası

BPS

Banknot İşleme ve İnceleme Sistemleri

CBCDG

Merkez Bankaları Kalpazanlığı Caydırma Grubu

CİMER

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

CPMI

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi

DB

Dünya Bankası

DİBS

Devlet İç Borçlanma Senedi

EFT

Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi

EMKT

Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi

ERP

Ekonomik Reform Programı

EUS

Erken Uyarı Sistemi

EVDS

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

FAST

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi

FSAP

Finansal Sektör Değerlendirme Programı

FSB

Finansal İstikrar Kurulu

FSB MENA

Finansal İstikrar Kurulu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu

Gıda Komitesi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi

GOÜ

Gelişmekte Olan Ülkeler

GSYİH

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

GUD

Gerçeğe Uygun Değer

HAVELSAN

Hava Elektronik Sanayii

HBHS

Hesap Bilgisi Hizmeti Sağlayıcısı

HMVKŞ

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi

IBAN

Uluslararası Banka Hesap Numarası

IFC

Irving Fisher Merkez Bankası İstatistikleri Komitesi

IFSB

İslami Finansal Hizmetler Kurulu

IILM

Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu

IMF

Uluslararası Para Fonu

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatı

İSEDAK

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

KDK

Kredi Derecelendirme Kuruluşları

KGF

Kredi Garanti Fonu

KMPD

Konsinye Madenî Para Depoları

KOBİ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

KYS

Karekod Yönlendirme Sistemi

MONY

Merkezi Olmayan Nakit Yönetimi

NGFS

Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı

OECD

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü

ÖBHS

Ödeme Emri Başlatma Hizmeti Sağlayıcısı

ÖHVPS

Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri

ÖTV

Özel Tüketim Vergisi

PÖS

Müşterilerarası Türk Lirası Aktarım Sistemi

PPK

Para Politikası Kurulu

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

ROM

Rezerv Opsiyon Mekanizması

SDR

Özel Çekme Hakları

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TGA

Tahsili Gecikmiş Alacaklar

TL

Türk Lirası

TÖDEB

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği

TTK

Türk Ticaret Kanunu

TÜBİTAK-BİLGEM

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

Türk Eximbank

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

UDS

Uluslararası Denetim Standartları

VİOP

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

VUK

Vergi Usul Kanunu

YP

Yabancı Para

ZK

Zorunlu Karşılıklar

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı