Menu MENÜ

2.2 Para Politikasının Operasyonel Çerçevesi

2.2.1 Türk Lirası Likidite Yönetimi

Sistemin fonlama ihtiyacı, yıl boyunca yaklaşık 474 milyar TL artış göstererek, 2021 yıl sonu itibarıyla 1.089 milyar TL’ye yükselmiş olup söz konusu artışın temel belirleyicileri; emisyon hacmindeki yükseliş, ZK düzenlemeleri, TL karşılığı döviz işlemleri ile Hazine’nin net borçlanma tutarındaki artış olmuştur. 2020 yıl sonunda 338 milyar TL olan para takası işlem tutarı, yaklaşık olarak 261 milyar TL artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 599 milyar TL seviyesine yükselmiştir. 2020 yıl sonunda 277 milyar TL olan net APİ ise yaklaşık 213 milyar TL artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 490 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

2021 yılı boyunca, APİ çerçevesinde fonlama, temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden repo miktar ihaleleri yoluyla yapılmıştır.

2021 yılında APİ işlemlerinde işlem karşılığı teminat kabul edilen kıymetler seti genişletilmiştir. Bu bağlamda bankalara, repo işlemlerinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilen Türk lirası cinsi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarına ilaveten, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve HMVKŞ tarafından kurumsal yatırımcılara ihraç edilen altın ve yabancı para (YP) (ABD doları ve Euro) cinsi DİBS ve kira sertifikalarının da repo karşılığı kıymet olarak kabul edilmesi imkânı tanınmıştır.

Bankalararası Para Piyasası (BPP)’nda gerçekleştirilen TL Depo Satım, Geç Likidite Penceresi (GLP) ve Gün İçi Limit (GİL) işlemlerinde bankaların, borçlanmalarına karşılık, borçlandıkları tutarın en az yüzde 10’u oranında DİBS ve/veya HMVKŞ tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikaları cinsinden teminat bulundurma zorunluluğu 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “en az yüzde 30” olarak değiştirilmiştir.

2.2.2 Zorunlu Karşılıklar

TCMB, 2021 yılında da zorunlu karşılıkları gerek para politikasını destekleyecek şekilde gerekse makroihtiyati bir araç olarak aktif bir şekilde kullanmaya devam etmiştir.

Şubat ayında sürdürülebilir fiyat istikrarı amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için TL ZK oranları tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmış, TL ZK’ların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmüş ve TL ZK’ların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranı yüzde 20’den yüzde 15’e düşürülmüştür (Tablo 2.2.2.1). Ek olarak, Türk lirası cinsinden tesis edilen ZK’lara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13,5 olarak belirlenmiştir.

Tablo 2.2.2.1: Türk Lirası Zorunlu Karşılık Oranları (Yükümlülük tarihleri itibarıyla, %)

Yürürlük Tarihleri

11.12.2020

19.02.2021

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

 

 

3 aya kadar vadeli

6

8

6 aya kadar vadeli

4

6

1 yıla kadar vadeli

2

4

1 yıl ve daha uzun vadeli

1

3

Müstakrizlerin fonları

6

8

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

 

 

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli

6

8

3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli

3,5

5,5

3 yıldan uzun vadeli

1

3

1 Temmuz 2021 tarihli Basın Duyurusu kapsamında TL ZK’ların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranı 6 Ağustos 2021 tesis başlangıcı itibarıyla yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüş ve söz konusu imkân 1 Ekim 2021 tesis tarihinde sonlandırılmış, döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna uygulanan ZK oranları ise tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır. Eylül ayında, YP mevduat/katılım fonuna uygulanan ZK oranları 1 Ekim 2021 tesis tarihinde yürürlüğe girmek üzere tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır. Kasım ayında TL ZK’ların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülmüş ve söz konusu imkânın kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacağı duyurulmuştur. Ayrıca, YP mevduat/katılım fonuna uygulanan ZK oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır (Tablo 2.2.2.2).

Tablo 2.2.2.2: Yabancı Para Zorunlu Karşılık Oranları (Yükümlülük tarihleri itibarıyla, %)

Yürürlük Tarihleri

11.12.2020

19.07.2021

17.09.2021

28.10.2021

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı /katılım fonu hariç)

1 yıla kadar vadeli

19

21

23

25

1 yıl ve daha uzun vadeli

13

15

17

19

Kıymetli maden depo hesapları

1 yıla kadar vadeli

22

22

24

26

1 yıl ve daha uzun vadeli

18

18

20

22

Müstakrizlerin fonları

19

21

23

25

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı /katılım fonu dâhil)

1 yıla kadar vadeli

21

21

21

21

2 yıla kadar vadeli

16

16

16

16

3 yıla kadar vadeli

11

11

11

11

5 yıla kadar vadeli

7

7

7

7

5 yıldan uzun vadeli

5

5

5

5

1 Temmuz 2021 tarihli Basın Duyurusu ile ayrıca YP mevduat/katılım fonu hesaplarının toplam mevduat/katılım fonu içindeki payının azaltılması ve banka bilançolarında TL’nin payının artırılması amacıyla; 25 Haziran 2021 tarihinde YP mevduat hesaplarında bulunan ve bu tarihten sonra 1 ay ve daha uzun vadeli TL mevduata dönüşen tutarların ZK yükümlülüğünden muaf tutulmasına ve dönüşen tutara göre bankalara ilave faiz/nema ödenmesine karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda bankalara vadeli TL mevduata dönüşen tutara tekabül eden ZK tesisi için politika faizi seviyesinde faiz/nema ödenmiştir.

Politika faizinde yapılan değişikliklere paralel olarak Eylül ayı sonunda TL cinsinden tesis edilen ZK’lara ödenecek faiz/nema oranı 100 baz puan düşürülerek yüzde 12,5 olarak, Ekim ayı sonunda 200 baz puan düşürülerek yüzde 10,5 olarak, Kasım ve Aralık aylarında 100’er baz puan daha indirilerek yüzde 8,5 olarak belirlenmiştir.

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde TL’nin payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla daha önce yürürlüğe konulan uygulamalara ek olarak 21 Aralık 2021 tarihli Basın Duyurusu ile döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının, 29 Aralık 2021 tarihli Basın Duyurusu ile altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahibine destek sağlanmasına karar verilmiştir.

halinde destekten yararlanılabilmektedir. Söz konusu düzenlemelere ek olarak; 2021/14 ve 2021/16 sayılı Tebliğler kapsamında vadeli TL mevduat hesabına dönüşen tutarların ZK yükümlülüğünden muaf tutulmasına ve yurt içi yerleşik gerçek kişilerin vadeli TL mevduata dönüşen hesaplarına tekabül eden ZK tesisi için bankalara ilave faiz/nema ödenmesine karar verilmiştir.

2021 yılı içinde yapılan düzenleme değişiklikleri sonrasında; 24 Aralık 2021 yükümlülük tarihi itibarıyla TL ve YP ağırlıklı ortalama ZK oranları sırasıyla yüzde 7,7 ve yüzde 21,8 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 2.2.2.1 ve Grafik 2.2.2.2).

ROM kapsamında döviz tesis imkânı 1 Ekim 2021 tesis (17 Eylül 2021 yükümlülük) döneminde sonlandırılmıştır. 24 Aralık 2021 yükümlülük tarihine ilişkin tesis döneminde, ROM kapsamında altın tesis imkânı kullanımı oranı yüzde 98,3, hurda altın imkân kullanım oranı ise yüzde 75,4 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 2.2.2.3 ve Grafik 2.2.2.4). Öte yandan, bankalar kıymetli maden depo hesapları için de standart altın tesis edebilmekte olup söz konusu imkânın kullanım oranı aynı tesis dönemi itibarıyla yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir.

10 Aralık 2021 yükümlülük tarihine ilişkin 24 Aralık 2021 tesis döneminde, TL yükümlülükler için ROM kapsamında 3,1 milyar ABD doları karşılığı altın tesis edilmiştir (Grafik 2.2.2.5). YP yükümlülükler için ise 70,9 milyar ABD doları döviz ve 5,0 milyar ABD doları karşılığı altın tesis edilmiştir (Grafik 2.2.2.6).

2.2.3 Yabancı Para Likidite Yönetimi

2021 yılında dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilmiştir. Dolayısıyla, döviz kurları piyasadaki arz ve talep koşulları tarafından belirlenmektedir. Uygulanmakta olan döviz kuru rejiminde TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Bununla birlikte TCMB, finansal istikrara yönelik riskleri sınırlamak amacıyla, kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya müdahale edebilmektedir.

2021 yılında ihale yöntemiyle döviz alım veya satım işlemi yapılmamıştır. Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi nedeniyle 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık 2021 tarihlerinde döviz piyasalarına doğrudan satım müdahalesinde bulunulmuş, bu müdahalelerle piyasaya toplam 7.278 milyon ABD doları likidite sağlanmıştır.

2021 yılında TCMB, döviz karşılığında gerçekleştirilen para takası işlemleri çerçevesinde, geleneksel yöntemle döviz karşılığı Türk lirası para takası ihaleleri, BİST Para Takası Piyasası işlemleri ve döviz karşılığı Türk lirası para takası piyasası işlemleri yoluyla fonlama sağlamıştır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası para takası işlemleri kaynaklı stok miktarı 32,8 milyar ABD doları, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası para takası piyasası işlemleri kaynaklı stok miktarı ise 6,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Miktar ihalesi yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı TL para takası işlemlerinde ise stok miktarı 22 Mart 2021 tarihi itibarıyla sıfır düzeyine inmiş ve 2021 yılında yeni bir işlem gerçekleştirilmemiştir. TCMB, BİST Swap Piyasası’nda ABD doları ile euro para birimleri cinsinden ve para politikası faiz oranları ile uyumlu bir şekilde işlem gerçekleştirmeye 2021 yılında da devam etmiştir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla BİST Swap Piyasası’ndaki TCMB taraflı para takası işlem tutarı 3,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

27 Aralık 2021 tarihinde APİ fonlaması ve para takası fonlaması arasında dengenin sağlanması, vade yapısının ölçülü bir şekilde kısaltılması ve para takası ihalelerinde kazanan bankaların dağılımının iyileştirilmesine yönelik olarak atılan adımlar kapsamında, BİST Swap Piyasasında TCMB adına gerçekleştirilen işlemlerin iki hafta vadeli geleneksel yöntem ile gerçekleştirilen para takası ihalelerine kaydırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca geleneksel yöntemli para takası ihalelerinde her bir bankanın ihalede verebileceği teklif tutarı toplam ihale tutarının maksimum yüzde 30’u ile sınırlandırılmış, ihaleler için belirlenen toplam para takası pozisyonunun kullanılmayan kısmının bankaların kotasyon yöntemiyle yapılan para takası işlem limitlerine aktarılması uygulaması sonlandırılmıştır.

Bankaların likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması ve altın cinsi tasarrufların finansal sisteme dâhil edilmesine katkı sağlanması amacıyla Türk lirası karşılığı altın para takası piyasası ile döviz karşılığı altın para takası piyasası işlemlerine 2021 yılında devam edilmiştir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen altın karşılığı Türk lirası para takası piyasası işlem tutarı net 65,8 ton, döviz karşılığı altın para takası piyasası işlem tutarı net 5,1 ton ve Türk lirası karşılığı altın para takası ihalesi stok miktarı net 40,7 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bankaların altın likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla, 2021 yılında TCMB nezdinde ve BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında döviz karşılığı altın satım işlemlerine ve bankalarla gerçekleştirilen lokasyon para takası işlemlerine devam edilmiştir. 2021 yılı Haziran ayında BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında Türk lirası karşılığı standart altın alımı işlemlerine başlanmıştır.

8 Ekim 2020 tarihinde ara verilen Türk lirası karşılığında cevherden üretilen altın alım işlemlerine 2021 yılı Mayıs ayında tekrar başlanmıştır.

TCMB’nin 31 Ağustos 2018 tarihinde BİST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)’nda başladığı TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine piyasa koşullarına bağlı olarak 2021 yılında da devam edilmiştir. Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmaların kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, 29 Aralık 2021 tarihinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine yeniden başlanmıştır.

2.2.4 Reeskont Kredileri

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri, ihracatçı firmalara uygun maliyetlerle finansman sağlanması ve TCMB rezervlerinin güçlendirilmesi amacıyla TCMB Kanunu’nun 45’inci maddesi çerçevesinde ihracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara döviz ve TL üzerinden düzenlenmiş senetlerin reeskonta kabulü suretiyle 360 güne kadar vadeli ve senedin TL karşılığı üzerinden aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılmakta, kredilerin TCMB’ye geri ödenmesi senedin düzenlendiği para birimine bağlı olarak döviz ya da TL cinsinden yapılmaktadır.

Reeskont kredilerinin toplam limiti, 2021 yılı içerisinde 20 milyar ABD dolarından 30 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Bu limitin 20 milyar ABD doları Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)’ye, 10 milyar ABD doları ise diğer bankalara tahsis edilmiş olup Türk Eximbank dışındaki bankalara, bankaların aktif büyüklükleri, reeskont kredi bakiyeleri ve döviz mevduattan TL mevduata dönüşüm tutarlarına bağlı olarak banka başına limit tahsis edilmiştir. Firma bazında kredi limitleri 2021 yılı içerisinde güncellenmiştir. Buna göre, KOBİ’lerden mikro firmalar için 250 bin ABD doları, küçük firmalar için 1 milyon ABD doları, orta büyüklükte firmalar için 5 milyon ABD doları, döviz kazandırıcı hizmet sunan firmalar, aracı ihracatçı firmalar ve savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar için 350 milyon ABD doları ve diğer firmalar için 200 milyon ABD doları firma limiti belirlenmiştir. Söz konusu limitlerin tamamı 120 güne kadar vadeli kredi başvurularında, en fazla yüzde 60’ı ise 121-360 gün vadeli kredi başvurularında kullanılabilmekte olup ayrıca belirtilen limitler son mali yıl net satış hasılatı 5 milyar TL’nin üzerinde olan firmalar için iki kat, 15 milyar TL’nin üzerinde olan firmalar için üç kat ve 20 milyar TL’nin üzerinde olan firmalar için dört kat olarak uygulanmaktadır.

1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla reeskont kredileri uygulamasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

27 Ekim 2021 tarihinde alınan karar ile reeskont kredilerine uygulanan faiz ve vadelerde sadeleşmeye gidilmiştir. Bu kapsamda, döviz cinsi kredilerde ilave satış taahhüdü verilmesi halinde krediye uygulanan faiz oranının sıfır olarak belirlenmesine ek olarak, ilave iki kat döviz satış taahhüdü verilmesi halinde kredilerin 181-360 gün vadeli olarak kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır. Diğer taraftan, TL cinsi kredilerde ilave döviz satış taahhüdü verilmemesi halinde krediye politika faizi - 100 baz puan, ilave bir kat döviz satış taahhüdü verilmesi halinde krediye politika faizi - 500 baz puan faiz oranı uygulanmasına karar verilmiştir.

Yapılan düzenleme ile 181-360 gün vadeli TL reeskont kredisi kullanımı ancak iki kat ilave döviz satış taahhüdü verilmesi halinde mümkün kılınmış ve bu kredilere politika faizi – 400 baz puan faiz uygulanmasına karar verilmiştir. İlave ihracat bedeli döviz satışlarının en az bir katının kredi kullanımını takip eden iki ay içerisinde, kalan taahhüdün en az bir katının ise kredi kullanımını takip eden altı ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İhracat bedeli döviz satışlarının her koşulda kredi vadesine kadar tamamlanması gerekmektedir.

2021 yılında 19 milyar ABD doları yabancı para, 0,72 milyar ABD dolarlık kısmı Türk lirası cinsinden olmak üzere toplam 19,72 milyar ABD doları reeskont kredisi kullandırılmıştır. 2021 yılında reeskont kredileri geri ödemeleri ile rezervlere sağlanan toplam katkı tutarı 21,08 milyar ABD doları olmuştur. Bu tutara ilave olarak ilave ihracat bedeli döviz satışları kanalıyla TCMB rezervlerine sağlanan katkı tutarı 0,37 milyar ABD doları olmuştur.

2020 yılında koronavirüs salgınına ilişkin olarak TCMB tarafından alınan önlemler kapsamında kullandırılmış olan 10,3 milyar TL tutarındaki TL reeskont kredisi geri ödemeleri 2021 yılı içinde tamamlanmıştır.

Ayrıca, 2021 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilecek ticaret veya yatırım faaliyetlerinin yerel para ile finansmanı amacıyla yaklaşık 100,72 milyon Çin yuanı (15,57 milyon ABD doları) tutarında para takası anlaşmaları kaynaklı reeskont kredisi kullandırılmıştır.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı