Menu MENÜ

2.13 Kültür, Çevre ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

TCMB temel görev ve yetkilerini yerine getirmenin yanı sıra kültürel ve çevresel konulara da duyarlılığını sürdürmüş, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almış, bağış ve yardımlar ile akademik çalışmalara katkıda bulunmaya devam etmiştir.

1999 depreminin ardından TCMB’nin, bölgeye destek sağlamak amacıyla, Yunanistan Merkez Bankasının da katkılarıyla inşa ettiği Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi mezunlarından belirli ön koşulları taşıyarak bir yükseköğrenim kurumuna kaydını yaptıran başarılı öğrencilere verilen karşılıksız eğitim bursu uygulamasına 2021 yılında da devam edilmiştir. 2021 yılında burstan yararlanan öğrenci sayısı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında burs almaya hak kazanan sekiz öğrenciyle birlikte 34’e ulaşmıştır. Lise’nin ilk mezunlarını verdiği 2002 yılından bu yana toplam 128 öğrenci burstan yararlanmıştır.

AÇMDK kapsamında 14 adet konferans desteği başvurusu olmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda bunlardan 11’ine destek sağlanmıştır.

TCMB, iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı kapsamında “Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” adı altında yeni bir birim kurmuştur. Söz konusu birimin, iklim değişikliğinin finansal sistem içerisinde ortaya çıkarabileceği kırılganlıkları ve fırsatları tespit etmek ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla çalışmalar yapması hedeflenmiştir.

TCMB Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos 2021 tarihinde Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır. Sıfır Atık Belgesi çalışmaları kapsamında kurulan Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi veya en aza indirilmesi, oluşan atıkların ise ayrı toplanarak, madde, enerji veya yeni bir ürün olarak geri kazanımının sağlanması söz konusudur. Sıfır Atık Belgesi, temel olarak kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasına hizmet etmekle birlikte, daha geniş perspektifte, sürdürülebilirlik çalışmalarına altyapı oluşturmakta, sağladığı kazanımlar ile karbon salınımın azalmasına ve dolayısıyla iklim değişikliğinin önlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle yok olan ormanlarımızı yeşillendirmek için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1.000.000 adet fidan ile Geleceğe Nefes seferberliğine katkıda bulunulmuştur.

Ayrıca, 2021 yılı içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında 29 Kamu Kurumuna 3.162 adet demirbaş (masa, sandalye, bilgisayar, vb.) yardımında bulunulmuştur.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı