Menu MENÜ

3. BÖLÜM FİNANSAL TABLOLAR

31.12.2021 Tarihli Bilanço

31.12.2021 ve 31.12.2020 Tarihli Bilançolar

2021 ve 2020 Hesap Dönemlerine Ait Kâr/Zarar Tabloları

Açıklamalar

Cari Bütçe Harcamalarına İlişkin Açıklamalar

TCMB’de Denetim ve Denetim Raporları

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı