Menu MENÜ

1.2 Kadro ve Çalışan İstatistikleri

TCMB, sahip olduğu stratejik görev ve sorumlulukları nedeniyle farklı meslek gruplarından nitelikli ve yetkin insan kaynağına sahiptir. 2021 yılı sonu itibarıyla norm kadro sayısı 4.125, fiili çalışan sayısı 3.623’tür. Çalışan kadrolarının doluluk oranı faaliyet dönemi sonu itibarıyla yüzde 87,83 olmuştur.

2021 yılı içerisinde 171 çalışan istihdam edilmiş olup emeklilik, istifa, işe son verme, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 47 çalışan işten ayrılmıştır. Fiili çalışan sayısı bir önceki yıla göre 124 kişi artarak yıl sonu itibarıyla 3.623 olarak gerçekleşmiştir. (Grafik 1.2.1).

TCMB çalışanlarının yüzde 79,22 ile büyük çoğunluğu genel idare hizmetleri sınıfında çalışmaktadır. Çalışanların yüzde 13,25’i teknik hizmetler sınıfında yer alırken yardımcı hizmetler sınıfında yüzde 6,65’i, sağlık hizmetleri ve avukatlık hizmetleri sınıfında ise yüzde 0,44’ü bulunmaktadır. Mevcut çalışanların yüzde 90,51’i kadrolu, yüzde 9,49’u sözleşmeli olarak görev almaktadır.

Çalışanların yüzde 58,46’sı İdare Merkezinde, yüzde 41,54’ü ise şubelerde görev yapmaktadır. Çalışanların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, yüzde 43,09 ile büyük çoğunluğu 31-40 yaş aralığında bulunmaktadır (Grafik 1.2.2). Öğrenim durumuna göre dağılım incelendiğinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmış çalışanların payının yüzde 86,25 olduğu görülmektedir (Grafik 1.2.3).

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı