Menu MENÜ

2.9 İletişim Faaliyetleri

2.9.1 Hesap Verebilirlik ve Para Politikası İletişimi

TCMB, sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde para politikasının etkinliğini artırmak için yalın, şeffaf ve çift yönlü bir iletişim politikası yürütmeyi amaçlamaktadır.

Para politikası kararlarının ve bu kararların gerekçelerinin kamuoyuna etkili bir iletişimle aktarılması, politikaların daha iyi anlaşılmasını sağlamakta ve para politikasının kredibilitesini artırarak beklentilerin şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

TCMB, bir taraftan Kanun ile kendisine verilen görevleri yürütürken, diğer taraftan da topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla açık ve anlaşılır bir iletişim politikası izlemektedir. Bu kapsamda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde TCMB, analitik bilançosunu günlük olarak genel ağ sitesinde yayımlamaya devam etmiştir. Bağımsız denetimden geçmiş olan bilanço ve gelir-gider tabloları ile denetim sonuçlarını bir rapor aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Ayrıca TCMB, aldığı politika kararlarının gerekçelerini ve bunların sonuçlarını da düzenli raporlar ve sunumlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaya özen göstermiştir.

Para politikasının temel iletişim araçları PPK duyuruları ve Enflasyon Raporu’dur. Her yıl, ilan ettiği takvime uygun olarak yayımlanan Enflasyon Raporu ile TCMB, uluslararası ekonomik gelişmeleri, enflasyon, arz ve talep gelişmelerini, finansal piyasalar ve finansal aracılık ile kamu maliyesine ilişkin genel değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmış, orta vadeli enflasyon öngörülerini detaylı varsayımlarla açıklamıştır. Ayrıca Enflasyon Raporu’nda Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel konular hakkında hazırlanan tematik kutulara da yer verilmiştir. Enflasyon Raporları, 28 Ocak, 29 Nisan, 29 Temmuz ve 28 Ekim tarihlerinde düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile tanıtılmıştır. Toplantılara basın mensuplarının yanı sıra Türkiye’deki ve yurt dışındaki ekonomist ve analistler de katılmıştır. 28 Ocak ve 29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantıları, koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm toplantılar, geçmiş yıllarda da olduğu gibi TCMB genel ağ sitesinde ve sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayımlanmıştır.

TCMB, bir sonraki yıl izleyeceği para ve kur politikalarını, ilgili yılın Aralık ayında Para ve Kur Politikası metnini yayımlayarak kamuoyu ile paylaşmaktadır. 29 Aralık 2021 tarihinde, “2022 Yılı Para ve Kur Politikası” metni yayımlanmıştır. PPK toplantıları, “2021 Yılı Para ve Kur Politikası” metninde açıklanan tarihlerde yapılmış, toplantılarda alınan kararlar ile PPK toplantı özetleri genel ağ sitesinde yayımlanmaya devam edilmiştir.

TCMB, 2021 yılı Aralık ayında yaşanan piyasa gelişmeleri karşısında devreye alınan “İhracatçı ve İthalatçı Firmalara TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satımı”, “Döviz Tevdiat Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesi” ve “Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesi” uygulamaları başta olmak üzere başlıca faaliyet ve uygulama değişikliklerini 2021 yılı boyunca yaptığı 65 adet basın duyurusu ile kamuoyuyla paylaşmıştır.

TCMB, finansal sisteme ilişkin değerlendirmelerini Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeler ışığında Finansal İstikrar Raporu ile paylaşmıştır.

Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, aylık enflasyon gelişmeleri ile ilgili kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, enflasyonun açıklandıktan sonraki ilk iş günü yayımlanmaya devam edilmiştir.

2.9.2 Kamuoyuna Yönelik İletişim Faaliyetleri

TCMB genel ağ sitesi, kamuoyu ile iletişimde temel kanal olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Bu doğrultuda genel ağ sitesinin, teknolojik gelişmeler ve kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmüştür.

TCMB Twitter hesabı başta olmak üzere sosyal medya kanalları üzerinden TCMB tarafından alınan kararlara ilişkin bilgiler görsel içeriklerle zenginleştirilerek kamuoyuna sunulmuştur. Bu çerçevede YouTube kanalında Başkan’ın konuşmaları, Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu için hazırlanan çeşitli bilgilendirme videoları paylaşılmıştır. TCMB Flickr hesabında ise 2021 yılında düzenlenen ve katılım gösterilen etkinliklere ilişkin fotoğraflar paylaşılmıştır.

Merkezin Güncesi isimli kurumsal blogda yeni analizler yayımlanmaya devam etmiştir. Merkezin Güncesi, www.tcmbblog.org adresinden ve @TCMBBlog Twitter hesabından takip edilebilmektedir.

TCMB bünyesinde geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihinde açılan, yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması FAST Sistemi’nin tanıtımına ilişkin iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bir mikrosite hazırlanmıştır. Mikrositede ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere tanıtım materyalleri yayımlanmıştır.

TCMB, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Bilgi Edinme Sistemi (BES), T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Sistemi (CİMER), TCMB genel ağ sitesinde yer alan “Sorularınız İçin” sayfası ile elektronik posta adresi iletisimbilgi@tcmb.gov.tr kanalları aracılığıyla iletilen bilgi taleplerini cevaplandırmaya devam etmiştir. 2021 yılında TCMB kurumsal e-postası aracılığıyla 7.763, BES aracılığıyla 12.315, CİMER aracılığıyla ise 10.907 başvuru cevaplandırılmıştır.

TCMB tarafından yayımlanan istatistiklerde 2021 yılında yapılan değişiklik ve geliştirme çalışmaları genel ağ sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. 2001 yılından bu yana uygulanan Beklenti Anketinin ismi kamuoyu ve basında söz konusu anketin sonuçlarının TCMB’nin kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi amacıyla 11 Haziran 2021 tarihinde “Piyasa Katılımcıları Anketi” olarak değiştirilmiştir.

2.9.3 Yatırımcı İlişkileri

2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl olduğu üzere yatırımcı kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşları (KDK) ile videokonferans yöntemi ile toplantılar düzenlenmiştir. Yerli ve yabancı yatırımcılar, ekonomistler, analistler ve portföy yöneticilerinin katılımıyla 23 adet yatırımcı toplantısı, KDK’ların katılımıyla da 11 toplantı gerçekleştirilmiştir. Yatırımcı toplantıları kapsamında 2.387 kişi ile iletişim sağlanmıştır.

Tablo 2.9.3.1: 2021 Yılında Düzenlenen Toplantılar

Dönem

KDK'lar ile Toplantılar

Yatırımcı Kuruluşlar ile Toplantılar/ Videokonferanslar

Yatırımcı Kuruluş Sayısı

Toplam Kişi Sayısı

Ocak-Mart 2021

2

10

233

330

Nisan-Haziran 2021

5

4

475

875

Temmuz-Eylül 2021

1

4

334

512

Ekim-Aralık 2021

3

 5

373

670

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı