Menu MENÜ

Önsöz


Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
Başkan

Kurulduğu günden bu yana ülkemizin refahı için çalışan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faaliyetlerine başlamasının 90. yıl dönümünü büyük bir gururla geride bırakmıştır. TCMB, 2021 yılında sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçları doğrultusunda para politikası ve likidite araçlarını gerekli şekilde kullanmaya devam etmiştir.

2021 yılında küresel enflasyon, salgının seyrine bağlı olarak gelişen arz kısıtları, emtia fiyatlarındaki artış, arz-talep uyumsuzlukları ile hızla yükselmiştir. Salgın varyantları kaynaklı olarak bazı dönemlerde belirsizliklerin artmasına rağmen, küresel iktisadi faaliyet 2021 yılı genelinde güçlü bir seyir izlemiştir. Ülkemiz de bu gelişmelerden benzer şekilde etkilenmiştir. Bununla birlikte aşılamanın toplumun geneline yayılması, salgından olumsuz etkilenen hizmetler ile turizm ve bağlantılı sektörlerin güç kazanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımıştır. Bu çerçevede, 2021 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 11 oranında büyüyerek salgın sonrası güçlü büyüme eğilimini devam ettirmiştir. Söz konusu dönemde net ihracatın büyümeye katkısının geçmiş yıllara kıyasla belirgin olarak artmasıyla büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının yükseldiği görülmüştür.

2021 yıl sonunda tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecini başlatan TCMB, 2022 yılında bu süreci yürütmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB’nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsuru olan “Liralaşma Stratejisi”nin enflasyonla mücadelede para politikası araçlarına vereceği destek üç kanal ile gerçekleştirilecektir. İlk olarak kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlar ile Türk lirası tasarrufların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İkinci olarak, Türk lirasına erişimde Türk lirası cinsi teminat ve araçlar önceliklendirilecektir. Üçüncü olarak ise cari dengeyi destekleyen sektörlerin Türk lirası fonlama ihtiyaçlarının uygun vadelerde sağlanması için gerekli koşullar sağlanacaktır.

TCMB, sürdürülebilir fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.

Toplumsal refaha katkı sağlama misyonuyla hareket eden TCMB, sürdürülebilir fiyat istikrarının, büyüme ve istihdam artışı için öneminin farkındalığıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumsal yapımız, yetkin insan kaynağımız, yenilikçi yaklaşımımız, analiz kapasitemiz ve üstün teknolojik altyapımız ile bu hedefleri kararlı ve azimli bir tutum içerisinde başaracağımıza inancım tamdır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı