Menu MENÜ

2021 Yılına Genel Bakış


SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT İSTİKRARINA ODAKLANMA VE FİNANSAL İSTİKRARA KATKI

TCMB, sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçları doğrultusunda para politikası ve likidite araçlarını piyasa koşul ve gerekliliklerine uygun bir şekilde kullanmaya devam etmiştir.


YALIN, ETKİN VE ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM

TCMB, sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla yalın, şeffaf ve çift yönlü bir iletişim politikası yürütmeyi amaçlamıştır.


TEKNOLOJİYİ VE FİNANSAL ALTYAPIYI DAHA YOĞUN VE ETKİN KULLANMA

TCMB, teknoloji ve otomasyondan tüm iş süreçlerinde yoğun ve etkin bir şekilde yararlanmaya ve finansal altyapıyı güçlendirici adımlar atmaya devam etmiştir.


ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA EŞ GÜDÜM

TCMB, görev alanına giren konularda, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapmaya ve ilişkilerini güçlendirmeye devam etmiştir. Toplantılar düzenleyerek, etkinliklere katılarak ve ikili iş birliği faaliyetlerinde bulunarak paydaşlarıyla aktif bir etkileşimde bulunmuştur.


KÜLTÜREL, SANATSAL VE SOSYAL DUYARLILIĞA SAHİP OLMA

TCMB temel görev ve yetkilerini yerine getirmenin yanı sıra kültürel ve çevresel konulara da duyarlılığını sürdürmüş, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almış, bağış ve yardımlar ile akademik çalışmalara katkıda bulunmaya devam etmiştir.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı