Menu MENÜ


Gülseren Sönmez
“Atatürk Portresi”
Mukavva Üzerine Yağlıboya - 1996

Gündem

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2022 hesap yılına ait raporları ile ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Banka Meclisi’nce yardım yapılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 523/3. maddesi çerçevesinde ihtiyat ayrılmasını da içeren kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
  3. 2022 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
  4. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
  5. Banka Meclisinin 30 Nisan 2023 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
  6. Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2023 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması.
İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023
© TCMB 2023 İletişim

Yukarı