Menu MENÜ

2022 Yılına Genel Bakış


LİRALAŞMA STRATEJİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT İSTİKRARI

TCMB, sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçları çerçevesinde para politikası araçlarını serbest piyasa koşul ve gerekliliklerine uygun bir şekilde kullanmaya devam etmiştir.

 


YALIN, ETKİN VE ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlayabilmesi için kapsamlı bir politika çerçevesi ortaya koyan Liralaşma Stratejisi kapsamında TCMB, 2022 yılında yalın, şeffaf ve çift yönlü bir iletişim politikası yürütmüştür.

 


TEKNOLOJİ VE FİNANSAL ALTYAPIYI DAHA YOĞUN VE ETKİN KULLANMA

 


ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA EŞ GÜDÜM

TCMB, görev alanına giren konularda, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapmaya ve ilişkilerini güçlendirmeye devam etmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında bir süredir yapılamayan yüz yüze toplantılara 2022 yılında tekrar başlanmıştır. Bu çerçevede TCMB, toplantılar düzenleyerek, etkinliklere katılarak ve ikili iş birliği faaliyetlerinde bulunarak paydaşlarıyla aktif bir etkileşimde bulunmuştur.

 


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Temel görev ve yükümlülükleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren TCMB, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürmüş, çeşitli bağış ve yardımlar ile akademik çalışmalara katkıda bulunmaya devam etmiştir.

 


ÖDEMELER ALANININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRMA

TCMB, ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini ve gözetimini sağlamak ve gereken düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dâhil olmak üzere kullanılacak yöntemleri ve araçları belirlemek amaçları doğrultusunda finansal altyapıyı güçlendirici adımlar atmaya devam etmiştir.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023
© TCMB 2023 İletişim

Yukarı