Menu MENÜ

2.10 İletişim Faaliyetleri

2.10.1 Hesap Verebilirlik ve Para Politikası İletişimi

TCMB, 2022 yılında hayata geçirilen Liralaşma Stratejisi’ni desteklemek ve kamuoyunda bilinirliğini artırmak amacıyla iletişim faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu çerçevede TCMB, 2022 yılında da şeffaflık ilkesi doğrultusunda uygulamakta olduğu politikalara kamuoyu tarafından duyulan güveni güçlendirmeyi ve politikaların etkililiğini artırmayı amaçlamış, para politikası duruşunun öngörülebilirliğine yönelik mesajlar vermeyi sürdürmüştür.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, 2 Aralık 2022 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum yapmış ve ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır. Buna ek olarak, 6 Aralık 2022 tarihinde TRT Haber Canlı Yayını’na ve 8 Aralık 2022 tarihinde Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri etkinliğine katılan Başkan Şahap Kavcıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve politika adımlarının gerekçelerini ortaya koymuştur.

TCMB, 2022 yılında da analitik bilançosunu günlük olarak genel ağ sitesinde yayımlamaya, bağımsız denetimden geçirilmiş olan bilanço ve gelir-gider tabloları ile denetim sonuçlarını bir rapor aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaya devam etmiştir.

Uygulanmakta olan para politikası çerçevesinde TCMB’nin temel iletişim dokümanları PPK duyuruları ve Enflasyon Raporu’dur. Bu çerçevede 2022 yılında Enflasyon Raporları, 27 Ocak, 28 Nisan, 28 Temmuz ve 27 Ekim tarihlerinde Ankara’da Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantıları aracılığıyla tanıtılmıştır. Televizyon kanallarında ve sosyal medyada canlı olarak yayımlanan söz konusu bilgilendirme toplantılarında Başkan Şahap Kavcıoğlu, katılımcıların sorularını yanıtlamıştır. TCMB, Enflasyon Raporları ile; uluslararası ekonomik gelişmelere, enflasyon, arz ve talep gelişmelerine, finansal piyasalara, finansal aracılığa ve kamu maliyesine ilişkin genel değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmış, orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı öngörülerini açıklamıştır.

2022 yılında PPK Kararları ile PPK toplantı özetlerinin TCMB genel ağ sitesinde yayımlanmasına devam edilmiştir. TCMB, 2023 yılında uygulayacağı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi’ni 30 Aralık 2022 tarihinde, başlıca faaliyetleri ile kamuoyunu yakından ilgilendiren uygulama değişikliklerini ise 2022 yılı boyunca basın duyuruları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştır.

TCMB, finansal istikrara ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmiş, mayıs ve kasım aylarında yayımladığı Finansal İstikrar Raporları ile bu gelişmeleri özetleyerek kamuoyu ile paylaşmayı sürdürmüştür.

Kamuoyunun aylık enflasyon gelişmeleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla her ay enflasyon açıklandıktan sonraki ilk iş günü yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, 2022 yılında da TCMB’nin önemli iletişim araçlarından biri olmayı sürdürmüştür.

Doğrudan iletişim kapsamında ise Başkan Şahap Kavcıoğlu çeşitli meslek kuruluşları ile bir araya gelmiş ve sunumlar gerçekleştirmiştir. Sunumların ardından katılımcıların görüş ve önerilerini dinleyerek çift yönlü bir iletişim faaliyeti gerçekleştirmiştir.

2.10.2 Kamuoyuna Yönelik İletişim Faaliyetleri

2022 yılında TCMB, farklı hedef kitlelerin bilgilendirilmesi amacıyla dijital iletişim araçlarını kullanmaya ve kamuoyundan gelen bilgi taleplerini yanıtlamaya devam etmiştir.

Temel iletişim kanalı olan genel ağ sitesini aktif bir şekilde kullanan TCMB, 2022 yılında da Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya hesapları aracılığıyla da iletişim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2022 yılında alınan kararlar ve açıklanan verilerin görsel içeriklerle zenginleştirilerek paylaşıldığı TCMB’nin Türkçe Twitter hesabının takipçi sayısı 500.000’i aşmıştır. Başkan’ın Konuşmaları ve Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantıları TCMB genel ağ sitesi, Twitter ve YouTube hesaplarından canlı yayımlanmıştır. Bunun yanında Enflasyon Raporları, Finansal İstikrar Raporu ile Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi için hazırlanan bilgilendirme videoları da genel ağ sitesi, Twitter ve YouTube hesabından paylaşılmıştır.

Merkezin Güncesi isimli kurumsal blog kullanılmaya devam edilmiştir. Blogda, 2022 yılında biri Başkan Şahap Kavcıoğlu’na ait olmak üzere yeni analizler yayımlanmıştır. Yayımlanan bloglar, kısa videolar aracılığıyla sosyal medya üzerinden tanıtılmıştır. Merkezin Güncesi www.tcmbblog.org adresinden ve @TCMBBlog Twitter hesabından takip edilebilmektedir.

Yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarını ülkemizdeki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve Merkez Bankası güvencesinin yanı sıra ilave getiri avantajı sunan YUVAM hesaplarının tanıtımına yönelik iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan YUVAM mikrositesinin, TCMB sosyal medya hesapları ve çeşitli kamusal alanlarda tanıtımının yapılması sağlanmıştır.

TCMB, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Bilgi Edinme Sistemi (BES), T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Sistemi (CİMER), TCMB genel ağ sitesinde yer alan “Sorularınız İçin” sayfası ile elektronik posta adresi iletisimbilgi@tcmb.gov.tr kanalları aracılığıyla iletilen bilgi taleplerini cevaplandırmaya devam etmiştir. 2022 yılında TCMB kurumsal e-postası aracılığıyla 3.627, BES ve Sorularınız İçin sayfası aracılığıyla 14.669, TCMB Şikayet Yönetim Sistemi aracılığıyla 2.057, CİMER aracılığıyla ise 11.289 başvuru cevaplandırılmıştır.

11 Kasım 2022 tarihinde Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde yapılan revizyona ilişkin 2022-46 sayılı Basın Duyurusu TCMB genel ağ sitesinde yayınlanmıştır.

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’ nin üniversitelerde akademik çalışmalarda kullanımının yaygınlaştırılması için, üniversitelerin talepleri doğrultusunda, çevrim içi EVDS eğitimleri düzenlenmektedir. Bu yıl içinde biri “Samsun Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü EVDS Eğitim Semineri”, diğeri “Başkent Üniversitesi Akademik Araştırma Seminer Dizisi EVDS Eğitim Semineri” olmak üzere iki farklı eğitim verilmiştir.

2.10.3 Yatırımcı İlişkileri

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında bir süredir yapılamayan yüz yüze toplantılara 2022 yılında tekrar başlanmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında yatırımcı kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşları (KDK) ile yüz yüze ve video konferans yöntemi ile toplantılar düzenlenmiştir. Yerli ve yabancı yatırımcılar, ekonomistler, analistler ve portföy yöneticilerinin katılımıyla 48 adet yatırımcı toplantısı, KDK’ların katılımıyla da 10 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar aracılığıyla 325 yatırımcı kuruluş ile iletişim sağlanmıştır.

Tablo 2.10.3.1: 2022 Yılında Düzenlenen Toplantılar

Dönem

KDK’lar ile Toplantılar

Yatırımcı Kuruluşlar ile Toplantılar/Videokonferanslar

Yatırımcı Kuruluş Sayısı

Ocak-Mart 2022

2

9

181

Nisan-Haziran 2022

2

17

65

Temmuz-Eylül 2022

3

3

3

Ekim-Aralık 2022

3

19

76

Toplam

10

48

325

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023
© TCMB 2023 İletişim

Yukarı