Menu MENÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020-2022 Stratejik Planı

 

Bankamızın 5 Odak Alanı

 TCMB, misyonuna bağlı kalarak vizyonuna ulaşmak amacıyla çalışmalarını beş odak alanı kapsamında yürütmektedir.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023
© TCMB 2023 İletişim

Yukarı