Menu MENÜ

1.2 Kadro ve Çalışan Durumu

Sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunma misyonu doğrultusunda hareket eden TCMB, nicelik ve nitelik bakımından yetkin bir insan kaynağına sahiptir. Norm kadro sayısı 2022 yılı sonu itibarıyla 4.168 olup, fiili çalışan sayısı 3.775’tir. Çalışan kadrolarının doluluk oranı faaliyet dönemi sonu itibarıyla yüzde 90,57 olmuştur.

2022 yılı içerisinde 305 çalışan istihdam edilmiş olup 153 çalışan Bankadan ayrılmıştır. Fiili çalışan sayısı bir önceki yıla göre 152 kişi artarak yıl sonu itibarıyla 3.775 olarak gerçekleşmiştir. (Grafik 1.2.1).

Çalışanların yüzde 59,71’i İdare Merkezinde görev alırken, yüzde 40,29’u ise şubelerde görev yapmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, çalışanların yüzde 45,59 ile büyük çoğunluğu 36-45 yaş aralığında bulunmaktadır (Grafik 1.2.2). Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim görmüş çalışanların payı ise yüzde 87,68’dir (Grafik 1.2.3).

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023
© TCMB 2023 İletişim

Yukarı