Menu MENÜ

2.13 Eğitim Faaliyetleri

Eğitim faaliyetleri, TCMB ve diğer kurum, kuruluşlar tarafından düzenlenen programlardan oluşmaktadır.

2.13.1 TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

2022 yılında, TCMB tarafından 88 farklı eğitim programı 168 grup halinde düzenlenmiştir. Eğitimlere 5.916 katılım sağlanırken, 2.257 ders saati eğitim gerçekleştirilmiştir. Sınıf içi yüz yüze, çevrim içi sanal sınıf ve e-öğrenme yöntemleri kullanılarak karma öğrenme metodolojisi ile uygulanan eğitim faaliyetlerine katılan çalışanlar, toplam 49.138 saatlik öğrenme deneyimi yaşamıştır. Banka genelinde kişi başına düşen yıllık eğitim süresi 13,01 saat olarak gerçekleşmiştir.

Düzenlenen eğitimlerde oryantasyon ve davranışsal yetkinlik programları ile merkez bankacılığı, veri bilimi, bilişim teknolojileri, ödeme sistemleri, insan kaynakları, liderlik, hukuk, mevzuat, denetim ve ekonometri gibi konular öne çıkmaktadır.

88 eğitim programının 54’ü (yüzde 61) iç kaynaklar (iç eğitmenler ve birim yetkilileri), 34’ü (yüzde 39) dış kaynaklar (firma eğitmenleri, diğer kurumlar) ile sağlanmıştır (Grafik 2.13.1.1).

Kurum içi eğitmenlik sürecine yıl boyunca devam edilmiştir. Yapılandırılmış eğitimler aracılığı ile bilgi ve deneyimlerini Banka çalışanlarıyla paylaşan iç eğitmenler tarafından 31 eğitim programı, 53 grup olarak verilmiştir. Ağırlıklı olarak veri bilimi, merkez bankacılığı, ekonometri ve hukuk konularını kapsayan bu eğitimlere 1.022 katılım sağlanmıştır.

Eğitim yöntemlerine bakıldığında, yüzde 59’u sınıf içinde yüz yüze gerçekleştirilmiş, yüzde 29’u çevrim içi sanal sınıf ortamında, yüzde 6’sı video tabanlı e-öğrenme kullanılarak, yüzde 6’sı ise karma yöntemle düzenlenmiştir (Grafik 2.13.1.2).

2022 yılı Yetenek Gelişim Programı kapsamında toplam 118 çalışan değerlendirme merkezi uygulamalarına katılım sağlamıştır. Uygulama sonrasında, çalışanlara ve yöneticilerine yönelik webinarlar düzenlenmiş, çalışanların gelişim alanlarına yönelik danışman rehberliğinde yöneticileri ile çevrim içi geri bildirim toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2022 yılı unvan geçiş sınavları kapsamında 40 çalışan geçiş sınavı sonrasında değerlendirme merkezi uygulamalarına katılmıştır.

Üniversite öğrencilerine yönelik Banka Tanıtım Programı, 33 farklı üniversiteden 81 öğrencinin katılımıyla yüz yüze sınıf içi ortamda İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

2.13.2 Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

152 TCMB çalışanı, 2022 yılında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yurt içinde düzenlenmiş olan 29 kısa süreli eğitim programına katılım sağlamıştır. Bu eğitimlerden 13 tanesi çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Diğer merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen 14 ayrı programa 16 çalışanın katılımı sağlanmıştır (Grafik 2.13.2.1).

Eğitimine yeni başlayan 15 çalışan ile birlikte toplam 84 TCMB çalışanı yurt içi lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimini sürdürmüştür. Yurt dışı lisansüstü eğitim kapsamında; dokuzu yüksek lisans altısı doktora olmak üzere 15 çalışan TCMB tarafından sağlanan burstan faydalanarak; 16’sı yüksek lisans, altısı doktora olmak üzere 22 çalışan ise Banka dışı burslar ile eğitimlerini sürdürmüştür (Grafik 2.13.2.2).

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023
© TCMB 2023 İletişim

Yukarı