Menu MENÜ

Kısaltmalar

AB

Avrupa Birliği

AÇMDP

Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı

APİ

Açık Piyasa İşlemleri

BES

Bilgi Edinme Sistemi

BIS

Uluslararası Ödemeler Bankası

BİS

Banknot İşleme Sistemleri

BİST

Borsa İstanbul A.Ş.

BKM

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.

BT

Bilişim Teknolojileri

CBCDG

Merkez Bankaları Kalpazanlığı Caydırma Grubu

CİMER

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

CPMI

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi

CPMI-IOSCO

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü

DİBS

Devlet İç Borçlanma Senedi

EFT

Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi

EDRC

OECD Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi

EMKT

Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi

EUROSTAT

Avrupa İstatistik Ofisi

EVDS

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

FAST

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi

FSB

Finansal İstikrar Kurulu

FSB MENA

Finansal İstikrar Kurulu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu

FSAP

Finansal Sektör Değerlendirme Programı

Gıda Komitesi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi

GSYİH

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

GUD

Gerçeğe Uygun Değer

HMB

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

HMVKŞ

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi

IFSB

İslami Finansal Hizmetler Kurulu

IILM

Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu

IMF

Uluslararası Para Fonu

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatı

İKS

İşyeri Kayıt Sistemi

İPC

İdari Para Cezaları

İSEDAK

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

KOBİ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

KDK

Kredi Derecelendirme Kuruluşları

KKM

Kur Korumalı Mevduat

KMPD

Konsinye Madenî Para Depoları

MONY

Merkezi Olmayan Nakit Yönetimi

NGFS

Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı

OECD

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü

ÖHVPS

Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri

PÖS

Müşterilerarası Türk Lirası Aktarım Sistemi

PPK

Para Politikası Kurulu

ROM

Rezerv Opsiyon Mekanizması

SDR

Özel Çekme Hakları

SESRIC

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi

SWIFT

Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kuruluşu

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TGA

Tahsili Gecikmiş Alacaklar

TL

Türk Lirası

TTK

Türk Ticaret Kanunu

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

Türk Eximbank

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

UDS

Uluslararası Denetim Standartları

VUK

Vergi Usul Kanunu

YP

Yabancı Para

YTAK

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi

YUVAM

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi

ZK

Zorunlu Karşılıklar

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023
© TCMB 2023 İletişim

Yukarı